Persbericht van SGP-, CU-, en VVD-fractie Tholen

4 maanden geleden gepubliceerd

De fracties van de SGP, CU en VVD in Tholen hebben een persbericht uitgebracht. De inhoud van het persbericht is niet opgenomen in de informatie die ons is verstrekt.

Contactpersonen

Voor vragen over het persbericht kunnen geïnteresseerden zich wenden tot de fractievoorzitters van de betreffende partijen:

  • Arjen Quist, fractievoorzitter van de SGP
  • Jaap Hage, fractievoorzitter van de CU
  • Anco Fase, fractievoorzitter van de VVD

Het persbericht is naar ons doorgestuurd door Sietske Nagelkerke, Senior Communicatieadviseur bij de gemeente Tholen.

Disclaimer

In de e-mail met het persbericht was een disclaimer opgenomen. Deze gaf aan dat de informatie in de e-mail uitsluitend bedoeld is voor de geadresseerde. Personen die de e-mail per ongeluk hebben ontvangen, hebben geen recht om kennis te nemen van de rest van de e-mail, deze te kopiëren of aan anderen te verstrekken. Ze worden verzocht de afzender op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen.